Misyon

Din, dil, ırk, mezhep, köken, cinsiyet, görüş ve yaş farkı gözetmeden, sevgi, saygı ve hoşgörü ile birlikte yaşamayı, paylaşmayı, ortak akıl ile hareket etmeyi, insani değerleri yücelt ...

Detaylar

Vizyon

İnsani değerlerin ve kültürel kazanımların zayıflama yönünde ivme kazandığı bu iletişim çağında; sosyokültürel mirasımız ve insanî değerlerimizden güç alarak her alanda köprüler inşa e ...

Detaylar

Tüzük

ULUSLARARASI KÖPRÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1: Derneğin adı; Uluslararası Köprü Derneği'dir. Bundan böyle 'Dernek' diye anılacaktır. Derneğin Merkezi; O ...

Detaylar